Korean Shows

Wild Idol (2021)
 • 23

 • September
Wild Idol (2021) Episode 2 English Sub
Welcome First Time in Korea Season 2
 • 23

 • September
Welcome First Time in Korea Season 2 Episode 177 English Sub
morning forum (2020)
 • 23

 • September
Morning forum (2020) Episode 8977 English Sub
morning forum (2020)
 • 22

 • September
morning forum (2020) Episode 8976 English Sub
Deaikei Site de 70 nin to Jissaini Atte Sono Hito ni Ai Sona Hon wo Susume Makutta 1 nen no Koto
 • 03

 • April
Deaikei Site de 70 nin to Jissaini Atte Sono Hito ni Ai Sona Hon wo Susume Makutta 1 nen no Koto Episode 2 English SUB
Born Again Episode 8 Online With English sub
7.7 Billion In Love
 • 04

 • March
7.7 Billion In Love Episode 4 English SUB
Weekly idol
 • 21

 • February
Weekly idol Episode 447 English SUB
Let's Eat Dinner Together
 • 21

 • February
Let’s Eat Dinner Together Episode 163 English SUB
FOURTRY
 • 21

 • February
FOURTRY Episode 11 English SUB
Radio Star
 • 21

 • February
Radio Star Episode 662 English SUB
Mr. House Husband
 • 20

 • February
Mr. House Husband Episode 149 English SUB
Morning forum
 • 20

 • February
Morning forum Episode 8569 English sub
Turning Point
 • 20

 • February
Turning Point Episode 2 English sub
Because I Want to Talk
 • 20

 • February
Because I Want to Talk Episode 11 English sub
Because I Want to Talk
 • 20

 • February
Because I Want to Talk Episode 10 English SUB
Weekly idol
 • 19

 • February
Weekly idol Episode 447 English sub
Meet Us at Food Plaza
 • 19

 • February
Meet Us at Food Plaza Episode 11 English sub
live info show 2
 • 19

 • February
live info show 2 Episode 1206 English sub
Fun Restaurant Episode 16
 • 19

 • February
Fun Restaurant Episode 16 English sub
Problem Child in House
 • 19

 • February
Problem Child in House Episode 65 English SUB
Turning Point
 • 18

 • February
Turning Point Episode 1 RAW
I Am a Trot Singer
 • 18

 • February
I Am a Trot Singer Episode 2 RAW
7.7 Billion In Love EPISODE 1
 • 18

 • February
7.7 Billion In Love Episode 2 English SUB
Thrifter's Guide to Luxurious Travels
 • 18

 • February
Thrifter’s Guide to Luxurious Travels Episode 112 English SUB
Kamen Rider Zero-One Episode 20
 • 17

 • February
Kamen Rider Zero-One Episode 23 English SUB
Legendary Mother (Densetsu no Okasan) Episode 1 English SUB
Idol Room Episode 85
 • 11

 • February
Idol Room Episode 87 RAW
The Return of Superman
 • 09

 • February
The Return of Superman Episode 324 English Sub
Running Man (2010)
 • 09

 • February
Running Man Episode 489 English Sub